เวย์ ยี่ห้อไหนดี

เวย์ ยี่ห้อไหนดี

เวย์ ยี่ห้อไหนดี โปรตีนหลักประเภทหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในนม โดยปกติในนมต่างๆนั้นมีโปรตีน 2 ประเภทหลักซึ่งก็คือเวย์โปรตีน (Whey Protein) และเคซีนโปรตีน (Casein Protein) ยกตัวอย่างเช่น ในนมแม่จะมีรูปทรงของเวย์โปรตีนต่อเคซีนโปรตีนเป็น 80:20 ในระหว่างที่นมวัวทั่วไปจะมีทรงเวย์โปรตีนต่อเคซีนโปรตีน 20:80 เวย์โปรตีนนั้นอุดมด้วยกรดอะมิโนควรต้องสูง นอกจากนมแล้ว อาหารที่อาจมีเวย์โปรตีนเป็นองค์ประกอบยังดังเช่น ไอศกรีม ขนมปัง นมสูตรโปรตีนเวย์ที่ผ่านการสรุปยเล็กน้อย รวมทั้งอาหารอื่นๆซึ่งแต่ละอย่างอาจผ่านกรรมวิธีปรุงนานัปการ ทำให้หรูหราโปรตีน น้ำตาล ธาตุ และไขมันที่ไม่เหมือนกันออกไป

เวย์ ยี่ห้อไหนดี

เวย์โปรตีนยังเป็นโปรตีนที่ร่างกายย่อยได้ง่าย whey protein isolate แล้วหลังจากนั้นก็มักดัดแปลงในแบบอาหารเสริมโปรตีนเนื่องจากว่าเช้าใจกันว่า จะช่วยสร้างเสริมกล้าม ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดียิ่งขึ้น ป้องกันการเกิดโรคหัวใจรวมทั้งเบาหวาน และการสูญเสียมวลกระดูก และอีกสารพัดประโยชน์ด้านสุขภาพคุณประโยชน์กลุ่มนี้ของเวย์โปรตีนจะน่าวางใจได้เท่าไร ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการแพทย์ทางธรรมชาติ (Natural Medicines Comprehensive Database)

แบ่งระดับความน่าเชื่อถือของการใช้การดูแลและรักษาหนทางจากธรรมชาติเป็น 7 ระดับ อย่างเช่นได้ผล (Effective) คงได้ผล (Likely Effective) อาจได้ผล (Possibly Effective) บางทีอาจไม่ได้เรื่อง (Possibly Ineffective) น่าจะไม่ได้เรื่อง (Likely Ineffective) ไม่เป็นผล (Ineffective) และก็ยังมีหลักฐานน้อยเกินไปต่อการบ่งบอกสมรรถนะ (Insufficient Evidence to Rate)

โดยเจาะจงความรู้ความเข้าใจของเวย์โปรตีนต่อการดูแลรักษาโรคต่างๆตามหลักฐานการศึกษาที่พบในขณะนี้ไว้ดังต่อไปนี้การดูแลและรักษาที่บางทีอาจเสร็จคุ้มครองปกป้องการเกิดผื่นผิวหนังลักษณะผื่นผิวหนังที่เกิดอาการแดงหรือคันในเด็กแบเบาะอาจป้องกันได้ด้วยการใช้คุณค่าจากเวย์โปรตีน มีการศึกษาหนึ่งทดลองกับเด็กอ่อนจำนวน 216 คน ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังจากอาหารสูง โดยแบ่งกลุ่มให้รับนมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการสรุปยบางส่วน (Partial Whey Hydrolysate Formula) นมวัวธรรมดา หรือนมถั่วเหลืองแทนนมแม่จนถึงอายุ 6 เดือน

ผลพบว่าภาวการณ์ผื่นผิวหนังมีความรุนแรงลดน้อยลงในกลุ่มกินนมโปรตีนเวย์ที่ผ่านการสรุปยหน่อยเดียว เมื่อเทียบกับเด็กแรกเกิดอีก 2 กลุ่ม ก็เลยคาดว่าการกินเวย์โปรตีนนั้นมีความเชื่อมโยงกับอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้และก็อาการแพ้ของกินในเด็กที่น้อยลงคุ้มครองป้องกันโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากของกิน

ซึ่งเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ผื่นผิวหนังข้างต้น ด้วยเหตุว่าอาจจะส่งผลให้เด็กมีลักษณะอาการแพ้จนกระทั่งเกิดผื่นบนผิวหนังขึ้น นอกจากงานวิจัยที่ชี้ว่าการรับประทานนมสูตรเวย์โปรตีนในเด็กแบเบาะบางทีอาจช่วยลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ยังมีบทสรุปจากการทบทวนและวิเคราะห์งานศึกษาค้นคว้าวิจัยเปรียบเทียบความสามารถของนมวัวและก็นมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการย่อยเล็กน้อยต่อเด็กแรกคลอดที่เสี่ยงมีลักษณะแพ้อย่างมีระบบระเบียบ

บอกว่าทารกกรุ๊ปที่ได้รับนมสูตรเวย์โปรตีนมีอัตราการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงอายุก่อน 3 ปีลดน้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจังราวกับการศึกษาเล่าเรียนถึงความรู้ความเข้าใจของการใช้นมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการสรุปยน้อยกับทารกแรกคลอดที่มีความเสี่ยงต่ออาการแพ้สูง จำนวน 58 รายในตอน 6 เดือนแรกจนกระทั่งอายุ 12 เดือน ผลปรากฏว่าอาการผิวหนังแดงหรือคันต่ำลงในกรุ๊ปที่กินเวย์โปรตีนจริงจัง ทั้งยังมีอัตราการแพ้โปรตีนนมวัวลดลง ทว่าแม้การรับประทานนมเวย์โปรตีนจะลดการเสี่ยงการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ แต่ว่าอาจมิได้ช่วยรักษาเมื่ออาการโรคพัฒนาขึ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม หนทางคุ้มครองป้องกันโรคภูมิแพ้ผิวหนังจากของกินในเด็กที่ดีเยี่ยมที่สุดก็คือการให้กินนมแม่ โดยมีข้อแนะนำว่าเด็กทารกควรได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวเพื่อลดจังหวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ เพราะว่านอกเหนือจากในปัจจุบันจะยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเวย์โปรตีนช่วยป้องกันอาการแพ้ได้จริงการให้เด็กแบเบาะรับประทานเวย์โปรตีนอาจเสี่ยงนำมาซึ่งการก่อให้เกิดโรคผื่นผิวหนังในเด็กเสียเอง

นมสูตรเวย์โปรตีนที่ผ่านการสรุปยเล็กน้อยจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้เป็นวิถีทางในการลดความเสี่ยงกรณีที่ไม่อาจจะรับประทานนมแม่ได้เพียงแค่นั้นเสริมค่าทางสารอาหาร มีการเรียนด้านวิทยาศาสตร์เสนอแนะว่าการให้คนวัยแก่หรือหญิงที่ออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆรับประทานเวย์โปรตีน เพราะเหตุว่ามั่นใจว่า เวย์โปรตีนอาจมีคุณประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกระดูกและกล้าม

นอกจากนี้ มีการทำการค้นคว้าพบว่าเวย์โปรตีนช่วยเพิ่มระดับกรดอะมิโนควรต้องในเลือดรวมถึงสร้างโปรตีนที่ช่วยในการจัดการของกล้ามผู้ชำนาญคนไม่ใช่น้อยยังคาดว่าเวย์โปรตีนเป็นแหล่งโปรตีนที่ดียอด ความเร็ว และถ้ามีการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของเวย์โปรตีนในด้านนี้เสริมเติมต่อไปก็บางทีอาจช่วยรับรองได้อย่างแน่ชัดยิ่งขึ้นทุกคนรับประทานเวย์โปรตีนได้และสำเร็จลัพธ์ที่ผิดแผกแตกต่างปัญหาที่ทุกคนน่าจะคลางแคลงใจแบบเดียวกันเป็นถ้าเวย์โปรตีนมีประโยชน์ขนาดนี้

ผู้ใดก็กินเวย์โปรตีนได้ใช่หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉัตรภา พูดถึงงานศึกษาเรียนรู้ที่เรียนกลุ่มของผู้คน 4 กลุ่มที่รับประทานเวย์โปรตีน จากมายเวย์ MY WHEY เป็นต้นว่ากลุ่มที่ 1 (ไม่รับประทานเวย์โปรตีน ไม่บริหารร่างกาย)กลุ่มที่ 2 (ไม่รับประทานเวย์โปรตีน ออกกำลังกาย)กรุ๊ปที่ 3 (รับประทานเวย์โปรตีน ไม่บริหารร่างกาย)กลุ่มที่ 4 (รับประทานเวย์โปรตีน บริหารร่างกาย)โดยทั้ง 4 กรุ๊ปที่ร่วมงานทำการศึกษาเรียนรู้แล้วก็การศึกษาค้นคว้าวิจัยจะมีภาวะน้ำหนักเกินถึงเป็นโรคอ้วน เวย์ โปรตีน TMT งานค้นคว้าวิจัยต้องการหาคำตอบที่ทำงานรับประทานเวย์โปรตีนจะช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักไหม หากลดน้ำหนักและไม่กินเวย์โปรตีนจะมีประสิทธิภาพอย่างไรต่อร่างกาย หรือถ้าไม่ออกกำลังกายเลย รับประทานแต่ว่าเวย์โปรตีน จะก่อให้อ้วนขึ้นจริงหรือไม่

“หลังจาก 4 กลุ่มตัวอย่างกินเวย์โปรตีนจากมายเวย์ MY WHEY ตรงเวลา 12 อาทิตย์ ให้ผลสรุปที่ทำงานรับประทานเวย์โปรตีนร่วมกับการบริหารร่างกายจะเป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสูงที่สุด กรุ๊ปของผู้ที่บริหารร่างกายและก็รับประทานเวย์โปรตีนจะมีมวลกล้ามมากยิ่งกว่าคนที่บริหารร่างกายและไม่กินเวย์โปรตีน

เนื่องจากการออกกำลังกายมีการใช้กล้าม หากรับประทานแล้วมิได้รับสารอาหารเพียงพอจะมีผลให้สูญเสียมวลกล้าม โดยเหตุนั้นการกินเวย์โปรตีนก็เลยเพิ่มมวลกล้ามได้มากขึ้นตรงต่อฝูงคนที่รับประทานเวย์รวมถึงออกกำลังกาย

“ในหมู่คนที่ควบคุมน้ำหนัก งานศึกษาเรียนรู้พบว่ากรุ๊ปที่กินเวย์โปรตีนแต่ว่าไม่บริหารร่างกายมีการลดน้อยลงของน้ำหนักอย่างเห็นได้ชัด เนื่องด้วยการกินเวย์โปรตีนในเช้าตรู่จะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มได้ช้านานขึ้น โปรตีนจะช่วยทำให้ปรับอิ่ม รู้สึกสุดกำลังเยอะขึ้น เพียงพอรู้สึกเต็มที่ ความอยากกินของจุบจิบก็ต่ำลง ก็เลยช่วยควบคุมน้ำหนักได้”การกินโปรตีนสูงยังช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างกล้าม

เมื่อกล้ามเพิ่มมากขึ้นก็เหมือนกับเรามีเตาเผา (ไขมัน) ที่ใหญ่ขึ้น ความสามารถดียิ่งขึ้น ช่วยให้การเผาร่างกายดีขึ้นไปด้วย ผลที่ตามมาเป็นน้ำหนักต่ำลงตามผลของการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเองคุณค่าที่มากกว่ามวลกล้ามที่มากขึ้นและก็น้ำหนักที่น้อยลง ‘เวย์โปรตีนช่วยลดอาการอักเสบของร่างกาย’ประเด็นที่น่าสนใจอีกหัวข้อที่ได้จากงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเวย์โปรตีนจากมายเวย์ MY WHEY เป็นเวย์โปรตีนของแบรนด์นี้เป็นโปรตีนที่สกัดจากนม

ดึงเอาคาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และก็น้ำตาลออกไป ก็เลยมีปริมาณโปรตีนต่อ 1 มื้อมากถึง 29 กรัมจำนวนโปรตีนที่สูงส่งผลอย่างเป็นจริงเป็นจังต่อการลดการอักเสบของร่างกาย โดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกาย ร่างกายจะมีการเผาผลาญพลังงาน แนวทางการนี้เองที่ทำให้กล้ามเจ็บ ร่างกายมีการอักเสบ

ผลการค้นคว้าและทำการวิจัยยืนยันว่าคนที่รับประทานเวย์โปรตีนจะลดอาการอักเสบของร่างกายได้ยังย้ำว่าอย่าละเลยการอักเสบของร่างกายเด็ดขาด เพราะ “บางครั้งพวกเราไม่เห็นหรอกว่าเราอักเสบในร่างกายอย่างไร ซึ่งภาวการณ์นี้เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคต่างๆได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง มะเร็งต่างๆผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆก็เลยให้ความเอาใจใส่เกี่ยวกับการอักเสบมาเป็นอันดับที่หนึ่งมากกว่าระดับไขมันในเลือดหรือระดับน้ำตาลในเลือด ถ้าหากเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีภาวการณ์การอักเสบต่ำลงมากแค่ไหน สุขภาพกายพวกเราก็จะดีเท่านั้นเอง”คุณประโยชน์จาก whey โปรตีน

1.ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานการกินเวย์โปรตีนจะช่วยทำให้ภูมิต้านทานมีความแข็งแรงแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณภาพสำหรับการคุ้มครองโรคร้ายต่างๆมากขึ้นโน่นก็เนื่องจากว่าเวย์โปรตีนจะทำการเพิ่มสารกลูตาไธโอนให้กับร่างกาย ขึ้นรถตัวนี้จะปฏิบัติหน้าที่ในการต้านทานอนุมูลอิสระโดยตรง ก็เลยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันมีความแข็งแรงมากเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้สำหรับใครกันแน่ที่มักจะมีลักษณะอาการซึ่งรู้สึกเจ็บไม่สบาย เจ็บป่วยบ่อยๆการกิน Whey โปรตีน ก็จะช่วยดีขึ้นทีเดียว

2.เพิ่มร่างกายที่แข็งแรงให้กับหัวใจรวมทั้งหลอดเลือดในเวย์โปรตีนมีสารเปปไทด์ที่จะสามารถช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้มีความธรรมดารวมทั้งปกป้องไม่ให้เกิดคราบที่เป็นรอยสกปรกและก็เปื้อนตะกอนขึ้นในหลอดเลือด ก็เลยทำให้ระบบหัวใจและเส้นเลือดมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น แถมลดการเสี่ยงโรคหัวใจหรือสภาวะเส้นโลหิตตันได้อีกด้วย นอกเหนือจากนั้นก็สามารถยั้งสาร ACEที่เป็นตัววิธีการทำให้เส้นโลหิตตีบได้เหมือนกัน

3.ควบคุมน้ำหนักสำหรับคนใดที่ต้องการลดความอ้วนเพื่อการมีหุ่นปราดเปรียวสวย เวย์โปรตีน ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณลดความอ้วนได้อย่างง่ายดายเพิ่มขึ้น โน่นก็เพราะในเวย์โปรตีนมีสารเปปไทด์แล้วก็แร่หลายชนิดที่จะสามารถช่วยสลายไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและรักษามวลกล้ามของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยม ยิ่งไปกว่านี้การกินเวย์โปรตีนก่อนมื้ออาหารก็จะมีผลให้รู้สึกอิ่มเร็วและก็อิ่มนานขึ้นอีกด้วย

4.ฟื้นฟูร่างกายข้างหลังออกกำลังกายด้านหลังออกกำลังกายเสร็จ จากการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมากถ่วงอาจจะก่อให้กล้ามเกิดการเจ็บรวมถึงมีอาการเหน็ดเหนื่อยได้ ซึ่งการกินเวย์โปรตีนก็จะช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและก็ส่วนต่างๆที่เกิดการสึกได้อย่างยอดเยี่ยม และทำให้อาการอ่อนล้าของกล้ามลดลงอีกด้วย เพราะเหตุนี้ก็เลยมีการเกื้อหนุนให้นักกีฬารับประทานเวย์โปรตีนตอนหลังฝึกฝนกีฬาหรือหลังการประลองเสมอ รวมทั้งผู้ที่ชอบออกกำลังกายเสมอๆก็ควรรับประทานเวย์โปรตีนอย่างเดียวกัน

5.เพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกรู้ไหมว่าในเวย์โปรตีนมีจำนวนแคลเซียมสูงมากถึง 800 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม การทานเวย์โปรตีนเสมอๆก็เลยสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมลดการเสี่ยงโรคกระดูกพรุนหรือภาวการณ์กระดูกเปราะบางได้ดิบได้ดีอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะต้องรับประทานเวย์โปรตีนเสมอๆโดยยิ่งไปกว่านั้นผู้สูงวัยวัยทองขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่ชอบมีปัญหาเรื่องกระดูกสูงที่สุดนั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี เหตุเพราะร่างกายของมนุษย์สามารถซึมซับแคลเซียมได้เพียงแค่มื้อละไม่เกิน 500 ไม่ลล

6.สร้างกล้ามแบบปราศจากไขมันกล้ามที่ปราศจากไขมันล้วนเป็นความอยากได้ของคนเป็นจำนวนมากมาย เพราะโน่นคือการมีรูปร่างที่สวยกระชับไม่มีไขมันเยอะมากวนดวงใจนั่นเอง โดยการกินเวย์โปรตีนก็จะช่วยเพิ่มกล้ามที่ปลอดไขมันเจริญรุ่งเรืองที่สุด โน่นก็เนื่องจากว่าใน เวย์โปรตีน มีกรดอะมิโนประเภทหนึ่งชื่อว่าลิวซีน สามารถซึมไปสู่เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการคัดสรรกรองจากตับ ก็เลยทำให้กล้ามที่ถูกทำขึ้นมาไม่มีไขมันผสมอยู่รวมทั้งมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการไม่แพ้กับกล้ามเนื้อทั่วๆไปเลยทีเดียว

7.คุ้มครองการสูญเสียของกล้ามเมื่อแก่ขึ้น กล้ามเนื้อจะค่อยๆสูญเสียไปจนกำเนิดอาการกล้ามพร่องได้ ด้วยเหตุนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเสริมด้วย Whey โปรตีน เนื่องจากว่าจะช่วยลดการสูญเสียของกล้ามเจริญรุ่งเรืองที่สุดและก็สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามได้อย่างดีเยี่ยม แม้กระนั้นหากแม้ควรจะเคลื่อนร่างกายบ่อยๆพร้อมกันไปด้วย เพราะการเคลื่อนไหวร่างกายไม่พอก็จะมีผลให้กล้ามอ่อนแอและก็เกิดการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเลือกประเภทเวย์โปรตีนที่เหมาะสมกับตนเอง

เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต (Whey Protein Concentrate – WPC)สำหรับผู้ที่อยากได้เสริมสร้างกล้าม หรือเพิ่มน้ำหนักคนที่ปรารถนาปรับปรุงกล้ามในขั้นแรกของการบริหารร่างกาย

เวย์โปรตีนไอโซเลท (Whey Protein Isolate – WPI)สำหรับผู้ที่ปรารถนาออกกำลังกายเพื่อกล้ามเนื้อที่เฟิร์มกระชับผู้ที่อยากได้ควบคุมน้ำหนักเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ วัตถุดิบหลักๆของเวย์โปรตีนเป็น “นม” ซึ่งการที่กำลังจะได้นมคุณภาพที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากการเลี้ยงวัวในสิ่งแวดล้อมที่เลี้ยงตามธรรมชาติที่ทำให้โคไม่เครียด เลี้ยงด้วยต้นหญ้า ไม่ปรับเปลี่ยนกรรมพันธุ์ ไม่ฉีดสารเร่งฮอร์โมนและไม่ฉีดยาปฏิชีวนะ นมที่ได้ก็เลยเชื่อมั่นในประสิทธิภาพแล้วหลังจากนั้นก็ความปลอดภัยแน่ๆ เพราะฉะนั้น “เวย์โปรตีนจากนิวซีแลนด์” ก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งเลยก็ว่าได้

เวย์โปรตีนควรให้ปริมาณโปรตีน ที่สมควรผลจาก การศึกษาค้นคว้า และทำการวิจัยทางการแพทย์พบว่า “ปริมาณเวย์โปรตีนที่จะซับไปสู่ร่างกายได้ดีที่สุดจะต้องมีปริมาณโปรตีน 20-40 กรัม / 1 หน่วยบริโภคหรือการกิน 1 ครั้ง” จำนวนนี้จะส่งผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนภายในร่างกายด้วย ทั้งนี้สามารถดูปริมาณโปรตีนได้จาก “ฉลากโภชนาการ หรือ Nutrition Facts Label ” ได้

กลับหน้าหลัก